Tin tức

Thông báo về việc giải quyết các tài khoản hiển thị sai nhân vật sau liên thông máy chủ ngày 04/04/2018

Kính gửi quý nhân sĩ,

Trong thời gian vừa qua BĐH Chinh Đồ 1 Mobile có nhận một số yêu cầu hỗ trợ từ quý nhân sĩ về việc hiển thị sai nhân vật (không đúng theo quy tắc hiển thị nhân vật – 5 nhân vật có cấp độ cao nhất) sau hoạt động liên thông máy chủ diễn ra vào ngày 04/04/2018. Nay, BĐH xin được thông báo đến quý nhân sĩ như sau:

  • Quý nhân sĩ nào có trường hợp hiển thị sai nhân vật (không đúng theo quy tắc hiển thị nhân vật sau liên thông máy chủ) xin vui lòng gửi yêu cầu về bộ phận CSKH trước 23:59:59 ngày 09/05/2018 để được hỗ trợ.
  • Sau thời gian trên, bộ phận CSKH sẽ không chịu trách nhiệm hỗ trợ cho các trường hợp hiển thị sai nhân vật.

Quy tắc hiển thị nhân vật sau liên thông

  • Sau khi liên thông, chỉ 5 nhân vật có cấp độ cao nhất mới xuất hiện trong danh sách đăng nhập của tài khoản đó, các nhân vật ngoài quy tắc này sẽ bị xóa bỏ.
  • Khi có Nhân Vật/Gia Tộc/Bang Hội ở máy chủ liên thông trùng tên, thì Nhân Vật/Gia Tộc/Bang hội của Máy chủ 2 sẽ được thêm ký tự để phân biệt.
  • Cú pháp thêm ký tự: [Tên Nhân Vật]_S[x] (x số của máy chủ).
    Ví dụ: Máy chủ 1 và 2 đều có Nhân Vật/Gia tộc/Bang hội tên A, sau liên thông Nhân Vật/Gia tộc/Bang hội tên A của Máy chủ 2 sẽ là A_S3.

Mong quý nhân sĩ lưu ý!