Sự kiện

Săn quà hot cùng chuỗi sự kiện tuần mới!

Nhằm mang đến thêm nhiều niềm vui trên con đường chinh phục Thập Quốc của quý chư vị, Chinh Đồ 1 Mobile xin mang đến chuỗi sự kiện mới đầy thú vị như sau:

CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHUNG CHO TOÀN MÁY CHỦ

 

Cùng ghép Đá Quý

 • Thời gian: từ 00h00 ngày 20/09 đến 23h59 ngày 26/09/2017.
 • Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần ghép Đá Quý đạt cấp độ nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng.
 • Đối tượng: tất cả nhân sĩ toàn server.
 • Phần thưởng:
  • Ghép 01 Đá Hồn Phách Lv3: nhận được 01 Túi Đá Hồn Phách cấp 3.
  • Ghép 01 Đá Hồn Phách Lv4: nhân được 02 Túi Đá Hồn Phách cấp 3.
  • Ghép 01 Đá Hồn Phách Lv5: nhận được 03 Túi Đá Hồn Phách cấp 3.

Quà cùng cải tạo

 • Thời gian: từ 00h00 24/09 đến 23h59 30/09/2017.
 • Nội dung: cải tạo trang bị trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng hấp dẫn.
 • Phần thưởng:

Đại Nội Mật Thám

 • Thời gian: từ 00h00 ngày 18/09 đến 23h59 ngày 24/09/2017.
 • Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tham gia nhiệm vụ Quốc Thám, hoàn thành điều tra và nhận tình báo phẩm chất khác nhau, tích lũy đến số lần nhất định để nhận nhiều phần thưởng giá trị, đồng thời có cơ hội nhận danh hiệu “Đại Nội Mật Thám".
 • Phần thưởng:
  • Điều tra nhận 10 tình báo trắng:
  • Điều tra nhận 10 tình báo lam:
  • Điều tra nhận 7 tình báo vàng:
  • Điều tra nhận 5 tình báo lục:

CHUỖI HOẠT ĐỘNG THEO THỜI GIAN MỖI MÁY CHỦ

 

Quà nạp tích lũy

 • Thời gian: 1 tuần từ ngày mở sự kiện theo máy chủ, cụ thể:
  • Máy chủ 001-Hỏa Long và 002-Long Vương sẽ có lại sự kiện này từ 00h00 ngày 05/10/2017.
  • Máy chủ 003-Minh Đế sẽ có lại sự kiện này từ 00h00 ngày 07/10/2017.
  • Máy chủ 004-Diệu Đế sẽ có lại sự kiện này từ 00h00 ngày 14/10/2017.
  • Máy chủ 005-Tuyệt Đế sẽ có lại sự kiện này từ 00h00 ngày 30/10/2017.
  • Máy chủ 006-Thổ Long sẽ có lại sự kiện này từ 00h00 ngày 26/09/2017.
  • Máy chủ 007-Kim Long sẽ diễn ra sự kiện từ 00h00 ngày 21/09 đến 27/09/2017.
 • Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy trong vòng 7 ngày đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng giá trị tương ứng, không giới hạn đẳng cấp tham gia.
 • Phần thưởng:
  • Nạp đủ 50 lượng: nhận ngay 02 Da Cứng 4, 02 Bí Ngân 4, 30 Đá Tăng Sao.
  • Nạp đủ 100 lượng : nhận ngay 03 Túi Đá Phách level 3, 50 Đá Tăng Sao.
  • Nạp đủ 150 lượng : nhận ngay 02 Da Cứng 5, 02 Bí Ngân 5 , 40 Đá Tăng Sao.
  • Nạp đủ 250 lượng : nhận ngay 03 Da Cứng 5, 03 Bí Ngân 5, 50 Đá Tăng Sao.
  • Nạp đủ 500 lượng : nhận ngay 15 Túi Đá Phách Level 3, 100 Đá Tăng Sao, 05 Bánh Ú Lục.
  • Nạp đủ 750 lượng : nhận ngay 02 Da Cứng 6, 02 Bí Ngân 6, 100 Đá Tăng Sao, 01 Long Hồn Đơn.

Tiêu phí nhận Vàng khóa

 • Thời gian: 01 tuần từ ngày mở sự kiện theo máy chủ.
  • Máy chủ 001-Hỏa Long và 002-Long Vương sẽ diễn ra sự kiện từ 00h00 ngày 21/09/2017 đến 27/09/2017.
  • Máy chủ 003-Minh Đế sẽ diễn ra sự kiện từ 00h00 ngày 23/09/2017 đến 29/09/2017.
  • Máy chủ 004-Diệu Đế sẽ mở lại sự kiện từ 00h00 ngày 30/09/2017.
  • Máy chủ 005-Tuyệt Đế sẽ diễn ra sự kiện từ 00h00 ngày 20/09/2017 đến 26/09/2017.
  • Máy chủ 006-Thổ Long diễn ra sự kiện từ 00h00 ngày 14/09/2017 đến 20/09/2017.
  • Máy chủ 007-Kim Long sẽ có sự kiện vào lúc 00h00 ngày 05/10/2017.
 • Nội dung: trong 07 ngày diễn ra sự kiện, quý chư vị tiêu phí tích lũy đạt đủ các mốc sẽ nhận được phần thưởng Vàng khóa tương ứng.
 • Phần thưởng:
  • Mốc 1: Tiêu 10 lượng vàng sẽ nhận ngay 2 lượng vàng (khóa).
  • Mốc 2: Tiêu 25 lượng vàng sẽ nhận ngay 5 lượng vàng (khóa).
  • Mốc 3: Tiêu 50 lượng vàng sẽ nhận ngay 10 lượng vàng (khóa).
  • Mốc 4: Tiêu 100 lượng vàng sẽ nhận ngay 20 lượng vàng (khóa).
  • Mốc 5: Tiêu 150 lượng vàng sẽ nhận ngay 30 lượng vàng (khóa).
  • Mốc 6: Tiêu 250 lượng vàng sẽ nhận ngay 50 lượng vàng (khóa).
  • Mốc 7: Tiêu 500 lượng vàng sẽ nhận ngay 100 lượng vàng (khóa).
  • Mốc 8: Tiêu 750 lượng vàng sẽ nhận ngay 150 lượng vàng (khóa).

Với các thắc mắc liên quan Chinh Đồ 1, quý đại hiệp vui lòng liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.