Sự kiện

Đừng bỏ lỡ chuỗi sự kiện tuần 09/10 siêu hấp dẫn!

Nhằm mang đến thêm nhiều niềm vui trên con đường chinh phục Thập Quốc của quý chư vị, Chinh Đồ 1 Mobile xin mang đến chuỗi sự kiện mới đầy thú vị như sau:

CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHUNG CHO TOÀN MÁY CHỦ

 

Cùng ghép Đá Quý

 • Thời gian: từ 00h00 ngày 12/10 đến 23h59 ngày 18/10/2017.
 • Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần ghép Đá Quý đạt cấp độ nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng.
 • Đối tượng: tất cả nhân sĩ toàn server.
 • Phần thưởng:
  • Ghép 01 Đá Hồn Phách Lv3: nhận được 01 Túi Đá Hồn Phách cấp 3.
  • Ghép 01 Đá Hồn Phách Lv4: nhân được 02 Túi Đá Hồn Phách cấp 3.
  • Ghép 01 Đá Hồn Phách Lv5: nhận được 03 Túi Đá Hồn Phách cấp 3.

Quà cùng cải tạo

 • Thời gian: từ 00h00 07/10 đến 23h59 13/10/2017.
 • Nội dung: cải tạo trang bị trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng hấp dẫn.
 • Phần thưởng:

Đại Nội Mật Thám

 • Thời gian: từ 00h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 15/10/2017.
 • Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tham gia nhiệm vụ Quốc Thám, hoàn thành điều tra và nhận tình báo phẩm chất khác nhau, tích lũy đến số lần nhất định để nhận nhiều phần thưởng giá trị, đồng thời có cơ hội nhận danh hiệu “Đại Nội Mật Thám".
 • Phần thưởng:
  • Điều tra nhận 10 tình báo trắng:
  • Điều tra nhận 10 tình báo lam:
  • Điều tra nhận 7 tình báo vàng:
  • Điều tra nhận 5 tình báo lục:

CHUỖI HOẠT ĐỘNG THEO THỜI GIAN MỖI MÁY CHỦ

 

Tích lũy tiêu phí

 • Thời gian: : Kéo dài 7 ngày sau 26 ngày sẽ mở lại.
 • Cụ thể:
  • Server Diệu Đế: diễn ra từ 00h00 ngày 07/10/2017 đến 23h59 ngày 13/10/2017.
  • Server Tuyệt Đế: diễn ra từ 00h00 ngày 09/10/2017 đến 23h59 ngày 15/10/2017.
  • Server Thổ Long: sẽ có lại sự kiện vào ngày 17/10/2017.
  • Server Kim Long: diễn ra từ 00h00 ngày 12/10/2017 đến 23h59 ngày 18/10/2017.
  • Server Mộc Long: sẽ có sự kiện vào ngày 01/11/2017
 • Nội dung: trong thời gian diễn ra hoạt động, tiêu phí vàng không khóa đạt mốc trong 7 ngày sẽ nhận nhiều phần thưởng HOT, không giới hạn đẳng cấp.
 • Phần thưởng:
  • Tiêu phí đạt 50 lượng Vàng
  • Tiêu phí đạt mốc 100 lượng Vàng
  • Tiêu phí đạt mốc 250 lượng Vàng
  • Tiêu phí đạt mốc 500 lượng Vàng

Phúc lợi Vàng

 • Thời gian: 65 ngày sau khi mở máy chủ sẽ diễn ra hoạt động, kéo dài trong 25 ngày. Cụ thể:
  • Máy chủ 001-Hỏa Long và 002-Long Vương sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 08/10 đến 23h59 ngày 15/10/2017.
  • Máy chủ 003-Minh Đế sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 10/10 đến 23h59 ngày 17/10/2017.
  • Máy chủ 004-Diệu Đế sẽ kết thúc sự kiện này lúc 23h59 ngày 15/10/2017. và có lại vào ngày 17/10/2017
  • Máy chủ 005-Tuyệt Đế sẽ diễn ra sự kiện này từ 00h00 ngày 07/10 đến 23h59 ngày 31/10/2017.
  • Máy chủ 006-Thổ Long sẽ có sự kiện này từ 00h00 ngày 27/10/2017.
  • Máy chủ 007-Kim Long sẽ có sự kiện này từ 00h00 ngày 17/11/2017.
  • Máy chủ 008-Mộc Long sẽ có sự kiện này từ 00h00 ngày 07/12/2017.
 • Nội dung: trong thời gian diễn ra hoạt động, quý nhân sĩ nạp đủ các mốc sẽ có cơ hội nhận được các gói quà giá trị và hấp dẫn.
  .
 • Phần thưởng:
  • Nạp 15 lượng Vàng, nhận ngay 200 hào Vàng Khóa, 1 Áp Tiêu Lệnh Vàng.
  • Nạp 30 lượng Vàng, nhận ngay 200 hào Vàng Khóa, 2 Quà Đá Phách Sơ.
  • Nạp 65 lượng Vàng, nhận ngay 200 hào Vàng Khóa, 1 Huấn Luyện Lệnh Bài Lục.
  • Nạp 155 lượng Vàng, nhận ngay 250 hào Vàng Khóa, 25 Đá Tăng Cấp.
  • Nạp 355 lượng Vàng, nhận ngay 500 hào Vàng Khóa, 1 Long Hồn Đơn.
  • Nạp 775 lượng Vàng, nhận ngay 500 hào Vàng Khóa, 8 Bí Ngân 4, 8 Da Cứng 4.
  • Nạp 2000 lượng Vàng, nhận ngay 5000 hào Vàng Khóa, 1 Long Hồn Đơn, 2 Bùa Hộ Thân Cổ Mộ, 15 Bí Ngân 4, 15 Da Cứng 4.

Quà nửa giá

 • Thời gian: 65 ngày sau khi mở máy chủ sẽ diễn ra hoạt động, kéo dài trong 25 ngày. Cụ thể:
  • Máy chủ 001-Hỏa Long và 002-Long Vương sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 08/10 đến 23h59 ngày 01/11/2017.
  • Máy chủ 003-Minh Đế sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 10/10 đến 23h59 ngày 03/11/2017.
  • Máy chủ 004-Diệu Đế sẽ kết thúc sự kiện này từ 00h00 ngày 15/10/2017 và có lại từ ngày 17/10/2017.
  • Máy chủ 005-Tuyệt Đế sẽ diễn ra sự kiện này từ 00h00 ngày 07/10 đến 23h59 ngày 31/10/2017.
  • Máy chủ 006-Thổ Long sẽ có sự kiện này từ 00h00 ngày 27/10/2017.
  • Máy chủ 007-Kim Long sẽ có sự kiện này từ 00h00 ngày 17/11/2017.
  • Máy chủ 008-Mộc Long sẽ có sự kiện này từ 00h00 ngày 07/12/2017.
 • Nội dung: mỗi ngày diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ nạp đạt mốc, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Nạp đạt càng nhiều mốc sẽ có cơ hội mở được nhiều phần thưởng giá trị. Đặc biệt , ở một số mốc sẽ có cơ hội mua được gói quà chỉ bằng 1/2 giá gốc.
 • Quy tắc:
  • Để mua được gói quà 1/2 giá, cần thỏa điều kiện để nạp đạt mốc quy định trong ngày.
  • Các gói quà 1/2 giá chỉ được mua 1 lần/ngày khi thỏa điều kiện.
  • Nếu nạp đạt 2.000 lượng trong ngày xem như thỏa tất cả các mộc nạp trong ngày đó.
  • Các phần thưởng thỏa điều kiện mà chưa được nhận của ngày trước đó sẽ bị mất và không thể nhận lại.
 • Phần thưởng:
  • Nạp 15 lượng Vàng nhận được cơ hội mua gói quà giá 75 lượng Vàng (giá gốc 1 đĩnh 50 lượng Vàng).
  • Nạp 30 lượng Vàng nhận được cơ hội mua gói quà giá 80 lượng Vàng (giá gốc 1 đĩnh 60 lượng Vàng).
  • Nạp 65 lượng Vàng nhận được cơ hội mua gói quà giá 2 đĩnh 80 lượng Vàng (giá gốc 5 đĩnh 60 lượng Vàng).
  • Nạp 155 lượng Vàng nhận được cơ hội mua gói quà giá 1 đĩnh 10 lượng Vàng (giá gốc 2 đĩnh 20 lượng Vàng).
  • Nạp 355 lượng Vàng nhận được cơ hội mua gói quà giá 2 đĩnh 25 lượng Vàng (giá gốc 4 đĩnh 50 lượng Vàng).
  • Nạp 755 lượng Vàng nhận được cơ hội mua gói quà giá 3 đĩnh 90 lượng Vàng (giá gốc 7 đĩnh 80 lượng Vàng).
  • Nạp 2.000 lượng Vàng nhận được cơ hội mua gói quà giá 5 đĩnh 14 lượng Vàng (giá gốc 10 đĩnh 28 lượng Vàng).

Online nhận thưởng

 • Thời gian: Kéo dài 21 ngày sau, tạm nghỉ 7 ngày sẽ mở lại.
 • Cụ thể:
  • Server Hỏa Long sẽ kết thúc sự kiện vào lúc 10h00 ngày 23/10/2017.
  • Server Long Vương: sẽ kết thúc sự kiện vào lúc 16h00 ngày 23/10/2017.
  • Server Minh Đế: sẽ kết thúc sự kiện vào lúc 11h00 ngày 25/10/2017.
  • Server Diệu Đế: sẽ diễn ra từ 10h00 ngày 11/10 đến 10h00 ngày 01/11/2017.
  • Server Tuyệt Đế: sẽ kết thúc sự kiện vào lúc 10h00 ngày 20/10/2017.
  • Server Thổ Long: sẽ kết thúc vào lúc 10h00 ngày 11/10/2017.
  • Server Kim Long: sẽ diễn ra từ 10h00 ngày 12/10 đến 10h00 ngày 02/11/2017.
  • Server Mộc Long: sẽ kết thúc vào lúc 10h00 ngày 25/10/2017.
 • Nội dung: trong thời gian diễn ra hoạt động, online mỗi ngày đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Với các thắc mắc liên quan Chinh Đồ 1, quý đại hiệp vui lòng liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.