Sự kiện

Chào đón chuỗi sự kiện đua top Nạp Vương Giả tháng 11

Quý chư vị thân mến,

Nhằm mang đến thêm nhiều niềm vui mới trên con đường chinh phục Thập Quốc của quý chư vị, Bổn Trang xin mang đến chuỗi sự kiện đua top Nạp Vương Giả tháng 11 như sau:

 • Sơ lược: Các hoạt động nạp thẻ tích lũy vào game trong thời gian diễn ra sự kiện khi đạt các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời có cơ hội tham gia vào các hoạt động Đua Top Nạp từng máy chủ và Đua Top Nạp theo mốc toàn máy chủ tại Chinh Đồ 1 Mobile
 • Thời gian bắt đầu: 00:00:00 ngày 09/11/2017.
 • Thời gian kết thúc: 23:59:59 ngày 19/11/2017.
 • Phạm vi áp dụng: tất cả các máy chủ của Chinh Đồ 1 Mobile.

Nạp tích lũy nhận thưởng theo mốc

 • Nội dung:
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Quý nhân sĩ có các hoạt động nạp thẻ tích lũy vào game khi đạt các mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng.
  • Nạp tích lũy đạt mốc cao sẽ nhận được phần thưởng của các mốc thấp hơn.
  • Quý nhân sĩ có tổng số nạp tích lũy đạt mốc tối thiểu 120 Đĩnh Vàng sẽ có cơ hội tham gia BXH Đua Top Nạp từng máy chủ.
  • Đặc biệt, quý nhân sĩ có tổng số nạp tích lũy đạt tối thiểu 250 Đĩnh Vàng sẽ được tham gia vào BXH Đua Top Nạp theo mốc toàn máy chủ
 • Phần thưởng:
  Mốc nạp tích lũyPhần thưởng
  7.5 Đĩnh Vàng10 Đĩnh Bạc Khóa
  50 Đá Tăng Sao
  4 Túi Đá Phách Lv4
  15 Đĩnh Vàng20 Đĩnh Bạc Khóa
  70 Đá Tăng Sao
  6 Túi Đá Phách Lv4
  30 Đĩnh Vàng50 Đĩnh Bạc Khóa
  120 Đá Tăng Sao
  10 Túi Đá Phách Lv4
  50 triệu điểm kinh nghiệm
  60 Đĩnh Vàng70 Đĩnh Bạc Khóa
  200 Đá Tăng Sao
  15 Túi Đá Phách Lv4
  100 triệu điểm kinh nghiệm
  120 Đĩnh Vàng100 Đĩnh Bạc Khóa
  300 Đá Tăng Sao
  25 Túi Đá Phách Lv4
  200 triệu điểm kinh nghiệm
  250 Đĩnh Vàng150 Đĩnh Bạc Khóa
  600 Đá Tăng Sao
  50 Túi Đá Phách Lv4
  300 triệu điểm kinh nghiệm
  1.000 điểm May Mắn
  500 Đĩnh Vàng180 Đĩnh Bạc Khóa
  1.000 Đá Tăng Sao
  90 Túi Đá Phách Lv4
  400 triệu điểm kinh nghiệm
  3.000 điểm May Mắn
  1.000 Đĩnh Vàng200 Đĩnh Bạc Khóa
  2.000 Đá Tăng Sao
  160 Túi Đá Phách Lv4
  600 triệu điểm kinh nghiệm
  7.000 điểm May Mắn
  2.000 Đĩnh Vàng250 Đĩnh Bạc Khóa
  4.000 Đá Tăng Sao
  250 Túi Đá Phách Lv4
  1 tỷ điểm kinh nghiệm
  15.000 điểm May Mắn

Hoạt động Đua Top Nạp từng máy chủ

 • Nội dung: Quý nhân sĩ có hoạt động tích lũy nạp thẻ và đạt tối thiểu 120 Đĩnh Vàng sẽ có cơ hội tham gia vào BXH Đua Top Nạp cho từng máy chủ tại Chinh Đồ 1 Mobile và nhận thêm các phần thưởng dành cho cá nhân và gia tộc của mình. Cụ thể
 • Phần thưởng:
  Thứ hạngPhần thưởng cá nhânPhần thưởng gia tộc
  Hạng 150 Đá Tẩy Luyện 5
  50 Đá Linh Hồn 5
  50 Code Gia Tộc
  Hạng 240 Đá Tẩy Luyện 5
  40 Đá Linh Hồn 5
  30 Code Gia Tộc
  Hạng 320 Đá Tẩy Luyện 5
  20 Đá Linh Hồn 5
  20 Code Gia Tộc
  Hạng 4 - 1015 Đá Tẩy Luyện 5
  15 Đá Linh Hồn 5
  ---
 • Lưu ý:
  • Code Gia Tộc chỉ có 1 lần sử dụng cho 1 nhân vật trên 1 tài khoản, Code có hạn sử dụng đến hết 23:59:59 ngày 05/12/2017.
  • Code sẽ được trao cho quý nhân sĩ đạt các thứ hạng 1, 2 và 3 của BXH Top Nạp Từng Máy Chủ.
  • Chi tiết phần thưởng Code Gia Tộc:
   Phần thưởng Code Gia Tộc
   12 Da Cứng 4
   12 Bí Ngân 4
   10 đĩnh Bạc khóa

Hoạt động Đua Top Nạp Theo Mốc Toàn Máy Chủ

 • Nội dung: Đối với quý nhân sĩ có tổng số nạp tích lũy đạt tối thiểu 250 Đĩnh Vàng sẽ được quyền tham gia vào hoạt động BXH Đua Top Nạp Theo Mốc Toàn Máy Chủ Chinh Đồ 1 Mobile.
  Top 10 BXH Đua Top Nạp Theo Mốc Toàn Máy chủ sẽ được nhận thưởng đối với các Mốc tương ứng như sau
 • Phần thưởng - Mốc nạp tối thiểu 250 đĩnh Vàng:
  Thứ hạngPhần thưởng thêm
  Hạng 11.000 Điểm May Mắn
  6 Bí Ngân 7
  6 Da Cứng 7
  Hạng 2750 Điểm May Mắn
  4 Bí Ngân 7
  4 Da Cứng 7
  Hạng 3500 Điểm May Mắn
  2 Bí Ngân 7
  2 Da Cứng 7
  Hạng 4 - 10250 Điểm May Mắn
  1 Bí Ngân 7
  1 Da Cứng 7
 • Phần thưởng - Mốc nạp tối thiểu 500 đĩnh Vàng:
  Thứ hạngPhần thưởng thêm
  Hạng 14.000 Điểm May Mắn
  8 Bí Ngân 7
  8 Da Cứng 7
  Hạng 23.000 Điểm May Mắn
  6 Bí Ngân 7
  6 Da Cứng 7
  Hạng 32.000 Điểm May Mắn
  4 Bí Ngân 7
  4 Da Cứng 7
  Hạng 4 - 101.000 Điểm May Mắn
  2 Bí Ngân 7
  2 Da Cứng 7
 • Phần thưởng - Mốc nạp tối thiểu 1.000 đĩnh Vàng:
  Thứ hạngPhần thưởng thêm
  Hạng 1Ngoại trang Dũng Giả Giáp (thời hạn 1 tháng)
  10.000 Điểm May Mắn
  12 Bí Ngân 7
  12 Da Cứng 7
  Hạng 2Ngoại trang Dũng Giả Giáp (thời hạn 1 tháng)
  7.000 Điểm May Mắn
  10 Bí Ngân 7
  10 Da Cứng 7
  Hạng 3Ngoại trang Dũng Giả Giáp (thời hạn 1 tháng)
  5.000 Điểm May Mắn
  8 Bí Ngân 7
  8 Da Cứng 7
  Hạng 4 - 103.000 Điểm May Mắn
  5 Bí Ngân 7
  5 Da Cứng 7
 • Phần thưởng - Mốc nạp tối thiểu 2.000 đĩnh Vàng:
  Thứ hạngPhần thưởng thêm
  Hạng 1Ngoại trang Dũng Giả Giáp (thời hạn 1 tháng)
  25.000 Điểm May Mắn
  25 Bí Ngân 7
  25 Da Cứng 7
  Hạng 2Ngoại trang Dũng Giả Giáp (thời hạn 1 tháng)
  18.000 Điểm May Mắn
  18 Bí Ngân 7
  18 Da Cứng 7
  Hạng 3Ngoại trang Dũng Giả Giáp (thời hạn 1 tháng)
  12.000 Điểm May Mắn
  12 Bí Ngân 7
  12 Da Cứng 7
  Hạng 4 - 107.000 Điểm May Mắn
  7 Bí Ngân 7
  7 Da Cứng 7
 • Lưu ý: Quý nhân sĩ tham gia BXH Đua Top Nạp Theo Mốc Toàn Máy Chủ đạt thứ hạng nào thì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng và không cộng dồn các mốc. Ví dụ:
  • (1) Quý nhân sĩ nạp đạt 2,000 Đĩnh sẽ nhận phần thưởng Top Toàn Máy Chủ Mốc 2,000 Đĩnh và sẽ không cộng dồn phần thưởng ở các mốc: 250 đĩnh, 500 đĩnh và 1,000 Đĩnh.
  • (2) Nếu BXH Đua Top Nạp Toàn Máy Chủ có:
   • Nhân sĩ A nạp 2,000 Đĩnh Vàng
   • Nhân sĩ B nạp 1,500 Đĩnh Vàng
   • Nhân sĩ C nạp 1,000 Đĩnh Vàng
   Thì Ban Điều Hành Chinh Đồ 1 Mobile sẽ tiến hành trao thưởng như sau:
   • Nhân sĩ A nhận thưởng Hạng 1 Toàn Máy Chủ ở mốc 2,000 Đĩnh Vàng
   • Nhân sĩ B nhận thưởng Hạng 1 Toàn Máy Chủ ở mốc 1,000 Đĩnh Vàng
   • Nhân sĩ C nhận thượng Hạng 2 Toàn Máy Chủ ở mốc 1,000 Đĩnh Vàng
  • (3) Nếu BXH Đua Top Nạp Toàn Máy Chủ có:
   • Nhân sĩ A nạp 2,000 Đĩnh Vàng
   • Nhân sĩ B nạp 1,000 Đĩnh Vàng
   • Nhân sĩ C nạp 350 Đĩnh Vàng
   Thì Ban Điều Hành Chinh Đồ 1 Mobile sẽ tiến hành trao thưởng như sau:
   • Nhân sĩ A nhận thưởng Hạng 1 Toàn Máy Chủ ở mốc 2,000 Đĩnh Vàng
   • Nhân sĩ B nhận thưởng Hạng 1 Toàn Máy Chủ ở mốc 1,000 Đĩnh Vàng
   • Nhân sĩ C nhận thượng Hạng 1 Toàn Máy Chủ ở mốc 250 Đĩnh Vàng

Lưu ý

 • Cập nhật Bảng xếp hạng các hoạt động bắt đầu từ ngày 10/11/2017 vào lúc 10h30 hằng ngày trên trang chủ

Với các thắc mắc liên quan Chinh Đồ 1, quý đại hiệp vui lòng liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 hoặc fanpage Chinh Đồ 1 Mobile để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.