Hướng dẫn

Sống lại hồi ức cùng tính năng Vận Tiêu Vương Thành

Vận Tiêu Vương Thành là 1 trong 3 hoạt lớn rất quen thuộc với các đại hiệp Chinh Đồ. Tuy nhiệm vụ này không hề dễ dàng nhưng phần thưởng cũng sẽ rất hấp dẫn, quý đại hiệp khó lòng có thể bỏ qua. Hãy cùng tìm hiểu về nhiệm vụ này ngay sau đây.

Cách thức tham gia

 • Mở giao diện hoạt động, chọn "hoạt động ngày".
 • Trong danh sách các hoạt động, chọn "nhiệm vụ Vận Tiêu.

Điều kiện tham gia

 • Cấp yêu cầu: nhân vật đạt cấp 30 trở lên.
 • Số lần làm nhiệm vụ: mỗi ngày 3 lần.
 • Thời gian làm nhiệm vụ: cả ngày.

Nhận Tiêu Xa

 • Nhận nhiệm vụ Vận Tiêu cần phải cọc tiền áp tiêu.
 • tiền cọc áp tiêu sau khi người chơi vận chuyển tiêu xa nguyên vẹn (không bị hư) đến NPC Lương Tiêu Đầu sẽ hoàn trả cho người chơi.
 • Tiêu xa chia làm 4 màu sắc phẩm chất:  Trắng,  Lam,  Vàng,  Xanh (từ thấp đến cao).
 • Người chơi khi tiếp nhận nhiệm vụ sẽ tạo ngẫu nhiên màu sắc phẩm chất tiêu xa.

Qui tắc tìm đường

 • Sau khi nhấp vào nhiệm vụ áp tiêu trong giao diện theo dõi nhiệm vụ,  người chơi mang theo tiêu xa (hộ tống) tự động tìm đến chỗ NPC mà nhiệm vụ yêu cầu.
 • Khi tiêu xa và nhân vật cách quá xa thì sẽ ở trạng thái rời khỏi tiêu xa,  khi đó nhấp vào thanh nhiệm vụ theo dõi sẽ tự động tìm về bên cạnh tiêu xa,  sau đó tự động tìm chỗ mục tiêu mà nhiệm vụ yêu cầu đi đến.

Vận tiêu đổi hàng

 • Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ áp tiêu,  người chơi mang theo tiêu xa tự động tìm đến chỗ Dịch Sứ ở phía Nam,  đồng thời mở giao diện “Đổi hàng” tiến hành thao tác “đổi”.
 • Sau khi đổi thành công,  người chơi mang theo tiêu xa tự đồng tìm đường đến chỗ người du lịch,  mở giao diện “đổi hàng” của người du lịch tiến hành thao tác “đổi”.

 • Nếu tiêu xa người chơi đang hộ tống là phẩm chất cực đỉnh,  thì trực tiếp đến chỗ “Lương Tiêu Đầu” NPC trả nhiệm vụ.
 • Trong trường hợp người chơi chưa đổi tiêu, đối thoại với NPC đổi tiêu chỉ định,  có thể mở giao diện đổi tiêu tại đây.

Quy tắc cướp tiêu

 • Mỗi tiêu xa đều có lượng máu nhất định.
 • Lượng máu tiêu xa cố định, không tăng theo thời gian hay tự hồi phục.
 • Sau khi tiêu xa tử vong,  sẽ đánh rơi 1 số đạo cụ (thẻ bạc) dưới đất,  người chơi khác có thể cướp lấy.

Vận tiêu thất bại

 • Trong 30 phút sau khi nhận tiêu xa không hoàn thành nhiệm vụ áp tiêu đến chỗ NPC mục tiêu (Lương Giáo Đầu), thì xem như vận tiêu thất bại. Tiêu xa mất và hủy nhiệm vụ tiêu xa,  không nhận được tất cả phần thưởng.
 • Trong trường hợp áp tiêu thất bại,  5 lượng Bạc đặt cọc khi nhân vật nhận tiêu sẽ không hoàn trả cho người chơi.

Phần thưởng

Phần thưởngSố lượng
Điểm kinh nghiệm 
Điểm năng động10 điểm/lần
Công trạng400/lần
Điểm cống hiến Gia Tộc8 điểm/lần
Quỹ Gia Tộc400/lần
 • Tiêu xa phẩm chất khác nhau,  khi giao trả tiêu xa nhận được hệ số phần thưởng khác nhau,  phẩm chất càng cao,  phần thưởng càng  phong phú.
 • Cấp nhân vật khác nhau phần thưởng nhiệm vụ sẽ khác nhau. Cấp càng cao, phần thưởng càng cao. Tiêu xa hư sau khi giao trả có thể nhận phần thưởng tương ứng, nhưng số lượng cũng đã giảm.