Hướng dẫn

Khám phá hệ thống Thành Tựu Trang Bị - Phần 2

Sau phần 1 giới thiệu về thành tựu trang bị - Bộ, kính mời quý chư vị anh hào tiếp tục theo dõi phần 2 về thành tựu trang bị - Khảmthành tự trang bị - Linh Hồn.

Thành tựu trang bị - Khảm

 • Đây là những thành tựu chư vị đạt được khi khảm đá trang bị.
 • Có tất cả 7 cấp thành tựu, mỗi thành tựu có yêu cầu nhất định.
  Cấp thành tựuYêu cầu
  Đá Hồn Phách Lv1Tất cả trang bị khảm 4 Đá Hồn Phách Lv1 trở lên
  Đá Hồn Phách Lv2Tất cả trang bị khảm 4 Đá Hồn Phách Lv2 trở lên
  Đá Hồn Phách Lv3Tất cả trang bị khảm 4 Đá Hồn Phách Lv3 trở lên
  Đá Hồn Phách Lv4Tất cả trang bị khảm 4 Đá Hồn Phách Lv4 trở lên
  Đá Hồn Phách Lv5Tất cả trang bị khảm 4 Đá Hồn Phách Lv5 trở lên
  Đá Hồn Phách Lv6Tất cả trang bị khảm 4 Đá Hồn Phách Lv6 trở lên
  Đá Hồn Phách Lv7Tất cả trang bị khảm 4 Đá Hồn Phách Lv7 trở lên
 • Lưu ý:
  • Hãy kiểm tra kỹ tất cả trang bị, nếu bên phải trang bị có chữ "Đã đạt" thì tức là trang bị đủ tiêu chuẩn, còn nếu có nút "Khảm" tức là trang bị không đúng yêu cầu. Chư vị có thể bấm nút "Khảm" sẽ hiện ra giao diện "Khảm Đá Hồn Phách" để khảm trang bị phù hợp theo yêu cầu.
  • Những chỉ số ở các thành tựu Khảm không phải là cộng thêm cho chư vị khi đạt được cấp độ đó. Đây là chỉ số cho biết chư vị sẽ có được khi khảm tất cả đá đúng theo yêu cầu của thành tựu, không phải là vừa được cộng từ Đá vừa được cộng từ thành tựu như thành tựu Bộ.

Thành tựu trang bị - Linh Hồn

 • Đây là những thành tựu chư vị đạt được khi kích hoạt Xích Linh Hồn của trang bị.
 • Cần trang bị cấp tương đương, cùng hệ, cùng ngũ hành mới có thể kích hoạt.
 • Có tất cả 2 cấp thành tựu, mỗi thành tựu có yêu cầu nhất định:
  Cấp thành tựuYêu cầu
  Kích hoạt 5 món Xích Linh HồnKích hoạt Xích Linh Hồn của 5 món trang bị
  Kích hoạt 10 món Xích Linh HồnKích hoạt Xích Linh Hồn của 10 món trang bị
 • Lưu ý:
  • Hãy kiểm tra kỹ tất cả trang bị, nếu bên phải trang bị có chữ "Đã đạt" thì tức là trang bị đủ tiêu chuẩn, còn nếu có nút "Chế tạo" tức là trang bị không đúng yêu cầu. Chư vị có thể bấm nút "Chế tạo" sẽ hiện ra giao diện "Chế tạo trang bị" để tạo trang bị phù hợp theo yêu cầu.
  • Những chỉ số ở thành tựu Linh Hồn không phải là cộng thêm cho chư vị khi đạt được cấp độ đó. Đây là các chỉ số cho biết phạm vi chỉ số thấp nhất và cao nhất của từng Linh hồn mà chư vị có thể đạt được khi kích hoạt Xích Linh Hồn với điều kiện tất cả Linh Hồn phải giống nhau.
 • Ví dụ:
  • Chư vị vào "Túi" chọn trang bị có thể cải tạo bấm Khác ~> Cải tạo ~> Cải Tạo Linh Hồn sẽ ra giao diện Cải Tạo Linh Hồn.
  • Chúng ta thấy có 5 loại Linh Hồn với các chỉ số phần trăm ngẫu nhiên.
  • Giả sử chư vị chọn một bộ trang bị 10 Linh Hồn đều là Tăng sát thương.
  • Dùng nguyên liệu kém nhất là Bí Ngân 4, thì chỉ số chư vị đạt được ngẫu nhiên khi cộng lại sẽ thấp nhất là 10% đến cao nhất là 30%, nhưng khi dùng nguyên liệu tốt nhất là Bí Ngân 7 thì chỉ số đạt được ngẫu nhiên khi cộng lại sẽ thấp nhất là 40% đến cao nhất là 50%.
  • Vậy nên ở ô Kích hoạt 10 Xích Linh Hồn ghi là Tăng sát thương: 10% - 50%. Tức là số phần trăm chư vị đạt được nằm trong khoảng từ 10% đến 50%. Vì ở đó chỉ cho chư vị biết phạm vi chỉ số thấp nhất và cao nhất mà chư vị có thể đạt được khi kích hoạt Xích linh hồn với điều kiện tất cả linh hồn phải giống nhau

Với các thắc mắc liên quan Chinh Đồ 1, quý đại hiệp vui lòng liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.