Hướng dẫn

Hệ thống cộng đồng sôi động tại Chinh Đồ 1 Mobile

Với đặc thù thập Quốc phân tranh, liên tục là những trận Quốc chiến hàng vạn người, bên cạnh đó còn là hệ thống Bang hội - Gia tộc - Quốc gia phức tạp thì việc tạo mối liên kết giữa các đại hiệp trong game là vô cùng cần thiết. Cùng vì lẽ đó, hệ thống cộng đồng tại Chinh Đồ 1 Mobile được xây dựng đặc biệt tỉ mỉ với đầy đủ các kênh giao tiếp, kết hợp cùng hệ thống chat voice thuận tiện giúp quý chư vị đại hiệp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc giao tiếp với đồng đội.
Ngay sau đây hãy cùng Bổn Trang tìm hiểu cụ thể các kênh trong hệ thống cộng đồng của Chinh Đồ 1 Mobile.

Hảo hữu

 • Tại danh sách hảo hữu có thể xem được các thông tin: avatar, tên, quốc gia trực thuộc của hảo hữu.
 • Tính năng hảo hữu bao gồm:
  • Quan sát:nhấp vào xem trang bị và thú cưỡi của hảo hữu.
  • Chat mật: chat riêng với hảo hữu.
  • Mời hảo hữu.
  • Tặng hoa: sau khi nhấp vào chọn số lượng, sau khi xác định có thể tặng hoa cho hảo hữu.
  • Xóa hảo hữu.
  • Thêm vào danh sách đen.
  • Xóa kẻ thù: bỏ hảo hữu ra khỏi danh sách kẻ thù

Tổ Đội

Tại giao diện Tổ Đội hiển thị các thông tin sau:

 • Tổ đội của tôi:
  • Số người tổ đội và trạng thái tổ đội:
   ví dụ: 5/10 thể hiện tổ đội có 5 người, tối đa 10 người, trạng thái Hỏa Ma Giao Long chỉ mục tiêu của đội là Hỏa Ma Giao Long, trạng thái tổ đội có thể chỉnh sửa.
  • Tổ đội tăng thêm: số người trong tổ đội càng nhiều, kinh nghiệm tổ đội càng tăng nhiều, người chơi cùng gia tộc càng nhiều trong gia tộc, kinh nghiệm tổ đội càng nhiều.
  • Dòng chọn tự động: có thể đánh dấu chọn có thể tự động gửi yêu cầu gia nhập tổ đội và mời tổ đội.
  • Dòng chọn tổ đội.
 • Tổ đội gần: có thể xem các tổ đội đang ở gần xung quanh và gửi yêu cầu gia nhập.
 • Người chơi gần:Có thể xem những người chơi đang ở gần và gửi lời mời tạo tổ đội.
 • Tổ đội nhanh:có thể xem tất cả thành viên hiện tại quốc gia, đồng thời có thể chọn 1 trong số người đó lập tổ đội.

Gia Tộc

Gia tộc chia làm 4 phần bao gồm: thông tin gia tộc, quản lý gia tộc, hoạt động gia tộc, tài chính gia tộc.

 • Thông tin gia tộc:
  • Có thể kiểm tra tên, tộc trưởng, cấp, số người, thuộc tính tăng thêm tổ đội, độ năng động,...
  • Qũy gia tôc: Có thể kiểm giới hạn ngân lượng trong kim khố gia tộc, thuế suất (00h00 mỗi ngày phải cập nhật tỷ lệ giao ngân lượng cho kim khố quốc giá), chi phí bảo trì (sau 00h00 mỗi ngày xóa tỷ lệ nộp ngân lượng), quỹ lương gia tộc, tiền lương cá nhân,...
  • Tàng Kinh Các: Người chơi có thể dùng điểm cống hiến mua bí kíp kỹ năng, tăng điểm kỹ năng và điểm thuộc tính cá nhân.
  • Quyên góp gia tộc: Người chơi có thể quyên góp tiền cho gia tộc để nhận điểm cống hiến, đồng thời giúp tăng quỹ gia tộc.
  • Thay thế tộc trưởng: Tộc trưởng sau 3 ngày không online, thành viên gia tộc có thể nhấp vào nút này trở thành tộc trưởng.
  • Bản đồ gia tộc: Sau khi nhấp vào có thể vào Bản đồ gia tộc.
  • Rời khỏi gia tộc: Sau khi nhấp vào nút này nhấp tiếp vào nút xác nhận là có thể rời gia tộc.
 • Quản lý gia tộc: Thanh viên quản lý gia tộc có thể quản lý thành viên khác thông qua giao diện này, bao gồm: kick ra khỏi gia tộc, thay đổi chức vị, tiếp nhận yêu cầu gia nhập gia tộc.
 • Hoạt động gia tộc:Tại đây có thể mở hoạt động gia tộc trong thời gian tương ứng hoạt động. Sau khi mở, thành viên gia tộc nhấp vào tham gia là có thể tham gia hoạt động gia tộc.
 • Tài chính gia tộc:Tộc trưởng có thể phát phần thưởng cho thành viên gia tộc trong giao diện tài chính.

Bang hội

Bang hội chia làm 3 phần gồm: thông tin bang hội, quản lý bang hội và hoạt động bang hội.

 • Thông tin Bang hội:
  • Có thể kiểm tra tên bang hội, tên bang chủ, cấp bang hội, số lượng gia tộc, quỹ giao tộc, phí bảo trì, thông báo bang hội,...
  • Phát động đoạt thành: Bang chủ sau khi phát động đoạt thành với bang hội quốc vương, nếu bang hội này đánh bại đại tướng hội ấn của bang hội quốc vương, thì bang chủ bang đó trở thành quốc vương.
  • Rời bang hội: Chỉ giành cho tộc trưởng gia tộc nhấp.
  • Bản đồ bang hội: chỉ có bang chủ mới có thể yêu cầu mở bản đồ bang hội.
 • Quản lý Bang hội: Bang chủ thông qua giao diện này quản lý gia tộc trong bang hội cũng như xử lý yêu cầu gia nhập bang của gia tộc bang này.
 • Hoạt động Bang hội:Bang chủ có thể phát động hoạt động bang hội chiến trong thời gian mở hoạt động.

Quốc gia

Quốc gia chia làm 4 chức năng bao gồm: thông tin quốc gia, quân sự quốc gia, nội chính quốc gia, ngoại giao quốc gia

  • Thông tin Quốc gia: Có thể kiểm tra thông báo quốc gia, quốc gia liên minh, tên nhân viên quản lý quốc gia, hoạt động quốc gia,...

 • Quân sự Quốc gia:
  • Giao diện này có thể xem ngày hôm đó có quốc chiến hay không, nếu có hai bên quốc gia công thủ là quốc gia nào.
  • Có thể xem khoảng thời gian vận lương quốc gia và trinh thám để được nhân đôi kinh nghiệm.
 • Nội chính Quốc gia:
  • Trong giao diện quan chức người chơi có thể xem tên quan viên, quốc vương, gia tộc và lực chiến.
  • Trong giao diện quốc khố người chơi có thể xem thông tin quốc khố và bổng lộc mỗi ngày của quan viên.
 • Ngoại giao
  • Ở giao diện này người chơi có thể xem quốc gia liên minh với mình và thời gian liên minh và tên quốc gia mạnh, yếu, thường.
  • Quốc vương có thể chọn 1 quốc gia bất kỳ để liên minh.

Hệ thống quan chức

 • Người chơi có thể xem tên chức quan và số điểm cống hiến cần có để đạt chức quan.
 • Người chơi có thể xem hiệu quả đặc biệt cũng như thuộc tính tăng thêm của chức quan.
 • Người chơi có thể chọn xem bổng lộc hằng ngày của chức quan, cuối tháng kết toán và xem cống hiến cần có và cống hiến hiện tại đang có. Nếu cống hiến đạt đến yêu cầu thì nút thăng chức sẽ biến thành màu vàng và có thể  nhấp được, người chơi có thể nhấp vào nút này để tự động đến chỗ quốc vương thăng quan tiến chức.