Hướng dẫn

Giới thiệu hệ thống điểm thuộc tính nhân vật

Trong thế giới Chinh Đồ 1 Moblie, Chỉ số thuộc tính nhân vật là những con số “tuy lạ mà quen” với nhiều người. Điểm thuộc tính sẽ quyết định nhiều đến sức mạnh và tính chất nhân vật, tuy vậy không phải ai cũng hiểu rõ về những thuộc tính này. Hôm nay, Bổn trang xin chia sẻ một cách cụ thể về từng chỉ số thuộc tính nhân vật.
  • Bắt đầu từ cấp 21, mỗi 1 cấp độ tăng lên quý bằng hữu sẽ nhận được 4 điểm thuộc tính để tùy ý phân bổ. Nếu chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của các thuộc tính hay cách tăng hiệu quả, bằng hữu có thể sử dụng chức năng “Đề Cử” để tăng điểm tạm thời và sau khi hiểu rõ nhân vật có thể sử dụng Tẩy Tủy Châu để tẩy luyện thuộc tính.
  • Thuộc tính nhân vật bao gồm 5 thuộc tính: Sức Mạnh, Trí Lực, Nhanh Nhẹn, Tinh Thần, Thể Chất. Mỗi thuộc tính sẽ tăng các chỉ số khác nhau.

Sức Mạnh

Khi tăng điểm này sẽ cộng thêm điểm vật công và sinh lực tối đa.

Cụ thể, khi tăng 5 điểm Sức Mạnh sẽ tăng 5 điểm Vật Công và 9 điểm Sinh Lực.
Trí Lực

Khi tăng điểm này sẽ cộng thêm điểm ma công và sinh lực tối đa.

Cụ thể, khi tăng 5 điểm Trí Lực sẽ tăng 5 điểm Ma Công và 9 điểm Sinh Lực.
Nhanh Nhẹn

Khi tăng điểm này sẽ cộng thêm điểm vật phòng và ma phòng.

Cụ thể, khi tăng 10 điểm Nhanh Nhẹn sẽ tăng 9 điểm Vật Phòng và 3 điểm Ma Phòng.
Tinh Thần

khi tăng điểm này sẽ cộng thêm điểm ma phòng và vật phòng.

Cụ thể, khi tăng 10 điểm Tinh Thần sẽ tăng 9 điểm Ma Phòng và 3 điểm Vật Phòng.
Thể Chất

Khi tăng điểm này sẽ tăng sinh lực tối đa.

Cụ thể, khi tăng 2 điểm Thể Chất sẽ tăng 5 điểm Sinh Lực.
  • Đặc biệt, khi quý bằng hữu muốn cải tạo thông số, nâng cao lực chiến cá nhân có thể dùng Tẩy Tủy Châu để tẩy luyện điểm thuộc tính.
  • Tẩy Tủy Châu có thể có được sau khi làm xong nhiệm vụ chính tuyến “Bài Dịch” cấp 50.
  • Ngoài ra, quý bằng hữu cũng có thể dễ dàng mua Tẩy Tủy Châu tại Cửa Hàng – Thương Thành – Cao Cấp với giá 50 lượng.
  • Tẩy Tủy Châu có thể kết hợp với Dịch Cân Châu để “làm mới” cuộc đời hoặc trải nghiệm một trường phái nhân vật khác với điểm thuộc tính hợp lý hơn.
  • Quý bằng hữu có thể xem cách thay đổi Trường phái và Vũ khí tại đây.

Với các thắc mắc liên quan Chinh Đồ 1, quý đại hiệp vui lòng liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.